Koncem roku 2018 proběhla instalace třetího povlakovacího zařízení, které disponuje nejmodernějším systémem povlakování HiPIMS.

V současné době již aplikujeme standartně povlaky tvořené výše uvedenou technologií a to FerroCon, InoxaCon,

FerroCon+WC/C, FerroCon+TiAlCN a AluCon.

Povlak AluCon současně nahrazuje povlak AluSpeed, jehož aplikace jsme od roku 2019 ukončili.

Povlaky tvořené technologií HiPIMS najdete v katalogu povlaků v sekci Powernitrid/ HiPIMS.

V lednu 2020 proběhla instalace nového zařízení pro odpovlakování nástrojů ze slinutých karbidů.

V listopadu 2020 byly vydán nový časopis FACTS, kde jsou prezentovány novinky CemeCon AG.

V následujícím odkazu možno prohlédnout v anglické a německé variantě.

/userfiles/admin/files/FACTS_51_EN.pdf

/userfiles/admin/files/FACTS_51_DE.pdf