Ne všechny nástroje je možné napovlakovat.
Existují jistá omezení, která nesmí být pro dosažení požadované kvality povlaku porušena

Materiálové vlastnosti

Popouštěcí diagramNe všechny materiály je možné povlakovat. PVD povlakovací proces probíhá při teplotě okolo 500°C. Některé druhy ocelí jsou limitovány hodnotou maximální teploty použití, která nesmí být z důvodu možných materiálových změn překročena. Tato maximální teplota je zpravidla dána nejvyšší popouštěcí teplotou po kalení, která by měla být > 500°C. Povlakování slinutých karbidů, stejně tak jako rychlořezných ocelí nepředstavuje problém. Reprezentantem vhodných nástrojových ocelí pro tvářecí nástroje, které je možno bezpečně povlakovat je např. ocel 19 573.


Velikost a hmotnost nástrojů

Povlakovací zařízení CC800/9 ML umožňuje povlakovat nástroje o maximálním průměru 650mm a výšce 650mm. Funkční povlak je možné nanést do výšky 500mm. Maximální hmotnost substrátu činí 250kg.


Ucpané chladicí kanálky

Při špatné filtraci chladicí kapaliny může dojít k ucpání chladicích kanálků. Tento efekt může způsobit problémy nejen při řezném procesu, ale i při povlakování. V ucpaném kanálku zůstávají zbytky nečistot a korundu z mokrého pískování + voda z mytí. V prvotní fázi povlakovacího procesu dochází k iniciaci vakua a ohřevu nástrojů. Voda v kanálcích způsobuje „vyvření“ nečistot z kanálků a zašpinění nástrojů v okolí. Při větším množství zanesených nástrojů hrozí i riziko narušení vakua, způsobující horší kvalitu iontového čištění a následnou ztrátu adheze naneseného povlaku u všech nástrojů

Ucpaný kanálek

Ucpaný kanálek

NÁSTROJE S UCPANÝMI KANÁLKY NEPOVLAKUJEME!

Pájené nástroje

Ne všechny pájené nástroje je možno bezpečně povlakovat. Pájky typu Cu a Ag nepředstavují riziko, neboť jejich použitelnost sahá až do teplot okolo 700°C. Při povlakování pájených nástrojů je třeba počítat i s rizikem deformace soustavy podkladový materiál + pájka + napájený materiál. Není možné povlakovat nástroje se Zn pájkou, které by předem nebyly ochráněny proti úniku Zn do vakua.