OP PIK Úspory energie IV. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016913

Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti CemeCon s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti CemeCon s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě stávajících energeticky náročných odpovlakovacích zařízení souvisejících s výrobním procesem povrchových úprav kovových obráběcích a tvářecích nástrojů (výměnou odpovlakovacího zařízení na tvrdokov a odpovlakovacího zařízení pro HSS a nástrojové oceli).

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.