Mytí nástrojů představuje předpřípravnou a také finální operaci před vlastním depozičním procesem.

Nástroje musí být před mokrým pískováním, nebo odpovlakem předmyty, aby bylo zabráněno následnému zanášení olejů, řezných emulzí a nečistot do jiných periferií výroby. Před vlastním povlakovacím procesem musí být nástroj dokonale připraven, očištěn, zbaven zbytků chemikálií mastnoty a abrazivních částic z předchozích přípravných operací.

Pro mycí operace používá společnost CemeCon jednokomorové mycí zařízení EUROCOLD CR266. V závislosti na typu operace a druhu nástroje je možné zvolit individuální mycí program. Proces se skládá z mycích operací v alkalickém čistícím roztoku, za přispění ultrazvuku, oplachu, a z profukování stlačenou parou. Finální oplach musí být proveden v demineralizované vodě. Poslední operací je sušení. Sušení musí být dokonalé a rychlé.