Kamerový systém - informace

Správce: CemeCon s.r.o., Padochovská 1506/6 1506/6, 664 91  Ivančice

               IČ: 27710254

               Kontaktní osoba: správce IT.

Účel zpracování: Ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému.

Právní důvod: Oprávněné zájmy správce a třetích osob (čl. 6 odst. 1 písm. f).

Popis kat. sub. údajů: Zaměstnanci, zákazníci vstupující do monitorovaného prostoru(dodavatelé, odběratelé, návštěvy).

Popis kat. os. údajů: Identifikační údaje ve formě kamerového záznamu.

Informace poskytované prostřednictvím piktogramů umístěných na vstupech do zaznamenávaného prostoru, včetně identifikace správce a sdělení, kde lze získat další informace.

Příjemci os. údajů: Pouze správce.

Lhůta pro výmaz: Záznamy se neuchovávají.

Tech. a org. opatření: Kamery slouží ke sledování v aktuálním čase, údaje se neuchovávají.

Počet kamer:  4

Umístění kamer: Venkovní prostory.

Režim kamer: Nepřetržitý.