OP PIK Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva II

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013158

Název projektu: Instalace FVE bez akumulace ve společnosti CemeCon s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti provozu společnosti CemeCon s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se využívání OZE v podobě instalace FVE bez akumulace pro vlastní spotřebu podniku.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.