Dokonalá příprava nástroje před samotným procesem povlakování je nepostradatelným prvkem, který nesmí být opomenut. V zásadě můžeme rozlišit přípravu stopkových nástrojů jako jsou vrtáky, závitníky, výstružníky a monolitní stopkové frézy a přípravu odvalovacích fréz. Odlišnosti v přípravě nástroje je možno najít i u použitého materiálu z něhož je nástroj zhotoven.

Ostří u nových a renovovaných nástrojů je po broušení nehomogenní a plné defektů. Tyto chyby jsou iniciátory možných porušení tenkých vrstev a mohou vest ke snížení užitných vlastností řezného nástroje. Velmi ostrá řezná hrana také není zpravidla výhodná, neboť při prvním kontaktu nástroje s obráběným materiálem dochází k „zajíždění nástroje“ – samovolné odstranění ostré hrany a vznik přirozeného zaoblení na ostří nástroje. Při takovém efektu dochází i k odstranění povlaku z řezné hrany a tím i ke snížení životnosti nástroje.

 
Neopískovaný nástroj

Neopískovaný nástroj
Opískovaný nástroj

Opískovaný nástroj

Mokré pískování

Pro eliminaci těchto nepříznivých jevů je vhodné řeznou hranu řízeně zaoblit. Existují různé metody zaoblování ostří, např. kartáčování, lapování, omílání, suché mikropískování.

Společnost CemeCon mezi prvními začala využívat systém mokrého pískování pro řízenou přípravu řezné hrany. Systém mokrého pískování je založen na principu tlakového tryskání abrazivních částic Al2O3 smíchaných s vodním roztokem proti povrchu nástroje.

Výhody mokrého pískování

Systém mokrého pískování skýtá řadu výhod v porovnání s jinými metodami úpravy nástrojů:

  • Zcela automatizovaný systém, jenž není ovlivněn lidským faktorem
  • Možnost tvorby individuálních zaoblovacích programů dle potřeb a požadavků zákazníka (počet cyklů, pískovací tlak, doba pískování…)
  • Opakovatelnost procesu
  • Žádné tepelné ovlivnění pískovaného materiálu
  • Bezprašný provoz
  • Dosažení sametově hladkého povrchu – méně agresivní metoda
  • Dokonalé vyčištění povrchu nástroje
  • Odstranění špatně ukotvených karbidických zrn se substrátu
  • Snížení povrchového pnutí substrátu i povlaku – lepší adheze povlaku