Společnost CemeCon s.r.o. využívá technologického zázemí společnosti CemeCon AG, která je průkopníkem ve vývoji a využívání povlakovací metody PVD Sputtering v oblasti nanášení supertvrdých vrstev na řezné nástroje.

Za více než 20 let své existence vyvinula společnost CemeCon povlakovací systém CC800®/9, který přináší efektivní a ekonomickou cestu, jak vylepšit a znatelně zvýšit efektivitu a odvedenou práci v oblastech obrábění a tváření. Množství patentů v oblasti povlaků, procesů a technologií je toho důkazem.

Povlakovací zařízení CC800®/9

Povlakovací zařízení CC800®/9 vyrobena společností CemeCon se vyrábí v mnoha variantách dle požadavků zákazníka, nicméně všechny modifikace splňují požadavky na moderní povlakovací zařízení:

  • Ekonomicky efektivní povlakovací systém pro malý a velký objem nástrojů
  • Depozice hladkých a otěruvzdorných povlaků s výbornou adhezí k substrátu
  • Rychlý povlakovací proces
  • Rychlá výměna vsázky s nástroji
  • Možnost technické kontroly a ovládání zařízení na dálku přes vzdálenou plochu
  • Možnost pozdější modifikace zařízení dle přání zákazníka
  • Odolná a spolehlivá technologie v kompaktních rozměrech
  • Silný hráč v oblasti výzkumu a vývoje tenkých funkčních vrstev

Společnost CemeCon s.r.o. využívá dvě povlakovací zařízení CC800®/9 ML. Díky flexibilní modulární technologii je CC800®/9 ML tou nejlepší volbou pro ekonomicky výhodné povlakování malých i velkých objemů nástrojů. Zařízení je schopno nanášet všechny myslitelné PVD povlaky. Pracovní teplota při depozici je cca. 500°C, tudíž je možno bezpečně povlakovat nástroje ze slinutého karbidu a z rychlořezných ocelí.


Technické parametry povlakovacího zařízení

Rozměry povlakovací komory 850 x 850 x 1000 mm
Přístupnost 1 přední dveře, 2 boční dveře
Maximální napovlakovaná oblast ø650 x 400 mm
Maximální velikost substrátu ø650 x 850 mm
Maximální hmotnost substrátu 250 kg
Počet katod a jejich délka 4 katody, délka 500 mm
Vnější rozměry 1010 x 3000 x 2100 mm