Samozřejmou, a nezbytnou operací v každé společnosti, ať už se zabývá jakoukoliv činností je kontrola kvality. Není možné zaslat jakýkoliv výrobek k zákazníkovi, aniž by předem nebyla provedena výstupní kontrola a kvalitativní zkouška.

Ve firmě CemeCon jsou prováděny 3 typy kontroly kvality.

Ve firmě CemeCon jsou prováděny typy kontroly kvality

Vstupní kontrola kvality

Vizuální kontrola vzhledu a řezných hran nástrojů na příjmu zboží. Pokud je nalezena nějaká neshoda, je k problému přivolán technik, nebo je kontaktován přímo zákazník, který dále rozhodne o následném zacházení s nástrojem.


Kontrola kvality naneseného povlaku

Napovlakovaný nástroj nemusí vykazovat na první pohled jakýkoliv problém, přesto nemusí kvalita naneseného povlaku zcela odpovídat požadavkům kladeným na nástroj. Jakákoliv závada, znečištění, nebo porucha vakua při povlakovacím procesu mohou způsobit kvalitativní ovlivnění nanesené vrstvy. Proto je z každé provedené šarže odebrán vzorek, na kterém je prověřena tloušťka a přilnavost nanesené vrstvy.

Měření adheze a koheze povlaku

Měření adheze a koheze povlaku je provedeno tzv. Mercedes testem, kdy diamantový hrot při předem definované zátěži vnikne do substrátu nástroje. Tento hrot vyvolá v okolí vpichu napětí a na základě předem stanovených charakteristik jsou za použití mikroskopu posouzeny adhezní a kohezní vlastnosti povlaku. Tento test je velmi efektivní a rychlý, je však omezen minimální tvrdostí substrátu 54HRC a maximální tloušťkou povlaku 5µm.

Špatná adheze povlaku

Špatná adheze povlaku
Správná adheze povlaku

Správná adheze povlaku

Měření tloušťky povlaku

Měření tloušťky povlakuMěření tloušťky povlaku je také důležité kvalitativní kritérium. Tloušťka povlaku zásadním způsobem ovlivňuje chod nástroje. Testování tloušťky povlaku se nejčastěji provádí pomocí metody kalotest. Tato v principu jednoduchá metoda je založena na probroušení ocelové kuličky o daném průměru s pomocí diamantové pasty přes povlak až k substrátu nástroje. Pomocí jednoduchého vzorce při znalostech průměru kuličky a velikosti probroušeného povlaku je možné odvodit tloušťku nanesené vrstvy. Kalotest je velmi rychlá a přesná metoda pro měření nanesených vrstev. Umožňuje i nahlédnutí do historie – co se všechno v minulosti dělo s nástrojem, určení celkového množství nanesených vrstev na nástroji, vyplavení kobaltu ze substrátu nástroje. Je samozřejmostí, že snímky se zkoušek jsou archivovány na pevném disku.

Výstupní kontrola kvality

Kontrola napovlakovaných nástrojů je zaměřena na kontrolu vzhledu povlaku a řezných hran nástroje.