HSS nástroje před odpovlakem a po odpovlakuOdpovlakováním se rozumí odstranění starého povlaku z již použitého nástroje před nanesením nového povlaku. Odpovlak je prováděn chemickou nebo elektrochemickou cestou a využívá silných oxidačních činidel popř. účinku elektrického proudu. V závislosti na substrátu rozlišujeme odpovlakování rychlořezných ocelí a slinutého karbidu.

Odpovlakování nástroje

Odpovlakování nástroje je vhodné zvolit v okamžiku, kdy nástroj z důvodu velkého množství starých vrstev již přestává již spolehlivě plnit svou funkci z hlediska kvality povrchu obrobené plochy, rozměrových tolerancí, nebo životnosti. Odstraněním původního povlaku je také možné zlepšit odvod třísky a vzhled nástroje.

 
Mnoho starých povlaků na nástroji

Mnoho starých povlaků na nástroji
10 vrstev o celkové tloušťce 34 µm

10 vrstev o celkové tloušťce 34 µm

Odpovlakování ocelí

Odpovlakování ocelí je rychlá, bezpečná a spolehlivá metoda, u které nehrozí poškození ocelového substrátu. V našich podmínkách je odpovlak uskutečněn chemickou, i elektrochemickou cestou. Přibližná doba odstranění starého povlaku z HSS nástroje je 2 – 3 hodiny


Standardní odpovlakování slinutých karbidů

Odpovlakování slinutých karbidů je zcela odlišné, než odpovlakování ocelí. Samotné tvrdé karbidy odolávají celkem dobře působení chemikálií, ale kobaltové pojivo které spojuje jednotlivá zrna karbidů může být napadeno a vyplaveno ze substrátu nástroje. To má vliv na zhoršení mechanických vlastností nástroje, neboť při absenci kobaltu ztrácí samotná zrna soudržnost a mezery mezi zrny mohou sloužit jako koncentrátory napětí. Tímto je snížena ohybová pevnost nástroje, je oslabeno ostří, následný povlak vykazuje horší adhezi k substrátu a obrobená plocha má horší kvalitativní vlastnosti. Povrchové vyplavení kobaltu v důsledku špatně zvolené odpovlakovací metody má za příčinu nevratné poškození nástroje.

Šetrná metoda odpovlakování slinutých karbidů

Společnost CemeCon nabízí unikátní šetrnou metodu, při které nedochází k vyplavení kobaltu ze substrátu slinutého karbidu a k následnému znehodnocení nástroje. Odpovlakovací proces je v porovnání s odpovlakováním ocelí pomalý. V závislosti na tloušťce a typu povlaku může odstranění starých vrstev z nástroje trvat 24 a více hodin.

Povrch slinutého karbidu

Povrch slinutého karbidu
Povrch slinutého karbidu bez kobaltového pojiva

Povrch slinutého karbidu bez kobaltového pojiva
Špatný odpovlak – vyplavený kobalt

Špatný odpovlak – vyplavený kobalt
Správně odpovlakovaný nástroj

Správně odpovlakovaný nástroj